Stekker
  • Inzicht in energieverbruik levert 10% tot 15% besparing op de energiekosten. Zonder investering!
    (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
  • Weten waarom al 25.000 locaties gebruik maken van Energiemanager Online? Klik hier
  • Van de lokale bakker tot de Nederlandse Spoorwegen. Energiemanager Online geeft inzicht in energieverbruik en -kosten.
leaf

Kostenmodule beschikbaar

De nieuwe kostenmodule berekent de energiekosten op basis van het werkelijke verbruik. Transport, energiebelasting en levering worden exact berekend overeenkomstig de energiefacturen. Budgetten en voorschotten worden vergeleken met de werkelijke kosten en door middel van prognoses wordt de afwijking ten opzichte van budgetten en voorschotten bepaald. Daarmee is de kostenmodule een perfecte tool voor planning van de kosten en controleren van de rekeningen.

Voor organisaties die werken met (energie)budgetten biedt deze tool een uitgelezen kans om gedurende het jaar de verwachtte afwijking van het budget te monitoren. Met de weersinvloeden wordt rekening gehouden zodat er een reëel beeld wordt geschetst. Zo zie je onderstaande grafiek de werkelijke energiekosten (tot en met juni) die worden aangevuld met geprognosticeerde kosten tot einde budgetjaar.De tool wordt door partners gebruikt om energierekeningen van klanten te controleren. De tool rekent op basis van de geldende tarieven en verbruiken de factuur uit, die kan worden vergeleken met de werkelijke factuur. Afwijkingen komen zo snel bovendrijven.