Zonnepanelen
  • Weten waarom al 25.000 locaties gebruik maken van Energiemanager Online? Klik hier
  • Inzicht in energieverbruik levert 10% tot 15% besparing op de energiekosten. Zonder investering!
    (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
  • Van de lokale bakker tot de Nederlandse Spoorwegen. Energiemanager Online geeft inzicht in energieverbruik en -kosten.
leaf

Scholen betalen méér voor energie dan zij ontvangen

Nog steeds is de energieprestatie van schoolgebouwen in veel gevallen bedroevend. Scholen betalen zelfs meer voor energie dan zij als vergoeding daarvoor ontvangen. De rekening wordt dan betaald met geld dat voor andere doeleinden is verstrekt, schrijft RVO in een nieuwe leidraad.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland publiceert op haar website de nieuwe 
‘Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs‘. In de leidraad geeft RVO een inkijkje in de stand van zaken op het gebied van energie-efficiëntie in de ruim 7000 gebouwen in Nederland. Het energieverbruik is hoog en in veel gevallen betalen scholen meer dan zij daarvoor als vergoeding ontvangen. 
De RVO schrijft hierover: ‘Als een dergelijk schoolgebouw nog tien, twintig of misschien wel dertig jaar geëxploiteerd gaat worden, moet over die periode een flink bedrag aangevuld worden op de post energiekosten. In veel van die gevallen is het waarschijnlijk zeer zinvol om zo snel mogelijk energiebesparende maatregelen te treffen.’Basisscholen betalen méér voor energie dan zij daarvoor ontvangen, schrijft RVO.
 

Niks duurzaam

Het staat er slecht voor met de gebouwvoorraad. Ruim 40 procent van bestaande gebouwen zijn slecht geïsoleerd (dak, gevel, vloer) en in zelfs meer dan 30 procent  van de gevallen is nog enkel glas aanwezig. Ruim 60 procent beschikt over conventionele TL (dus geen HF T5) en bij 90 procent wordt via mechanische ventilatie warme binnenlucht afgevoerd naar buiten. Bij de helft van de scholen is sprake van tocht en – bijna niet te geloven – 80 procent van de scholen kent situaties van hoge concentraties CO2, van 1200 ppm en meer.
 

Doordecentralisatie

Tot voor kort waren de schoolgebouwen in het basisonderwijs de verantwoordelijkheid van de gemeenten, voor onderhoud aan de ‘schil’ en gebouwgebonden installaties. Maar op dit moment wordt deze verantwoordelijkheid overgedragen aan de schoolbesturen, de zogenoemde doordecentralisatie. Die krijgen massaal te maken met een erfenis van achterstallig onderhoud, totaal afgeschreven installaties en een veel te hoge energierekening, zo lijkt het nu, gegeven de cijfers uit de leidraad van RVO. Het enige goede nieuws is dus dat er erg veel te verbeteren valt.
 

Leidraad als stappenplan

De nieuwe ‘Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs’ geeft handvatten voor het verbeteren van de gebouwen, de schil en de installaties.  Volgens RVO  zijn het verbeteren van de klimaatinstallaties en het verbeteren van warmte-isolatie de twee belangrijkste verbetermaatregelen genoemd door schoolbesturen. Hoe men dat kan aanpakken, staat uiteengezet in zeven fasen. Opvallend is dat de leidraad in de eerste fase besturen aanzet te onderzoeken of externe advisering gewenst is. Het was beter geweest dat taakstellend te formuleren, om te voorkomen dat ruim 1300 schoolbesturen zelf het wiel gaan uitvinden. Gelukkig wordt wel het woord ESCo 27 keer genoemd.
 

Energiemanager Online helpt

Bovenstaand artikel is verschenen op EnergieVastgoed.nl en maakt duidelijk dat er veel te besparen valt op scholen. Voor een paar tientjes per jaar kan een school de eerste belangrijke stap zetten met Energiemanager Online. Gegevens van de slimme meter worden met Energiemanager Online inzichtelijk gemaakt. Zo kan eenvoudig het energieverbruik buiten openingstijden in beeld worden gebracht en door het gasverbruik te  vergelijken met de buitentemparatuur is snel duidelijk of de installaties goed staan afgesteld. 

Artikel ENERGIE Vastgoed
RVO Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs